Publikační činnost společnosti

Mimořádná nabídka
Ve snaze vyjít vstříc našim členům, kteří řádně plní jedinou svoji členskou povinnost,
totiž placení ročního příspěvku, rozhodl se hlavní výbor ČAS pro mimořádnou akci
– nabízí těmto členům Zprávy ČAS (resp. před r. 1990 ČSSA) a Supplementa k nim ze starších
skladových zásob z d a r m a.
Nabídka se týká níže vyjmenovaných titulů, které vyšly před rokem 2000 a jsou dosud na skladě. Podmínkou pro jejich objednání je zaplacený roční členský příspěvek na běžný rok !

Objednávku lze učinit:
a/ na výtisku tohoto seznamu zatržením žádaných položek a zasláním na adresu ČAS, Letenská 4, 118 01 Praha 1;
b/ vložením podepsaného seznamu do okénka ČAS v podatelně ARÚ AVČR na téže adrese;
c/ vypsáním žádaných položek a zaslání jejich seznamu e-mailem na adresu zuzana.blahova@ff.cuni.cz.
Objednávky se vyřizují v pořadí doručení až do vyčerpání zásob jednotlivých čísel. Pokud je číslo před vyčerpáním, mají přednost objednávky institucí (muzeí, knihoven); u ostatních svazků mají přednost jejich autoři.
Poštovné – pokud bude minimální (do 18 Kč včetně) – bude členům uhrazeno; v případě vyšších částek bude přičteno k příštímu ročnímu členskému příspěvku, aby se předešlo zbytečné manipulaci se složenkami na malé částky. Při kombinaci s objednávkou placených čísel bude se zásilkou poslána složenka (tu lze samozřejmě proplatit i z bankovního účtu bezhotovostně).

Nakonec upozorňujeme, že i nečlenové ČAS si mohou nabízené publikace objednat, nikoliv ovšem za zde uváděné ceny režijní, ale za plné, tj. k uvedené ceně je třeba přičíst ještě polovinu této ceny (20,- Kč zde uvedená režijní = 30,- Kč plná); rovněž poštovné bude v tom případě vždy účtováno.
Aktuální seznam ke stažení (.doc)

nahoru