Publikační činnost společnosti

Archeologie Moravy a Slezska, roč. 9/2009


Obsah:
Jaromír POLÁŠEK, XXVIII. výročí setkání České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko ve Štramberku, s. 3-4.
Jan DIVIŠ, Tématický zájezd do Brna, Dolních Věstonic a Pavlova, s. 5.
Jiří TICHÁNEK - Dalibor KOLBINGER, Návštěvou u neprofesionálních archeologů v Odrách a Tyře, s. 6-15.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, Vzpomínka na Michala Baščana, s. 16-17.
Jan DIVIŠ - Tomáš TRUCHLÝ, Další luxusní archeologický nález z Prchalova u Příbora, s. 18-19.
Daniel FRYČ, Nález silicitové sekyry, s. 20.
Dalibor KOLBINGER, Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů VI. Povodí říčky Rusavy v době hradištní a ve středověku, s. 21-158.
Dalibor KOLBINGER, K některým otázkám vedení nálezové dokumentace a převedení výsledků povrchových sběrů do regionálních soupisů lokalit (I), s. 159-166.
Ladislav MICHÁLEK, Obec Dobrá u Frýdku a Soběšovice v mladším pravěku, s. 167-171.
Jaromír POLÁŠEK, Žabeň. 550 let od první písemné zmínky o obci, s. 172-189.
Tomáš PŘIDAL, Nález bronzového náramku středodunajské mohylové kultury na katastru Náměště na Hané, s. 190-191.
Tomáš PŘIDAL, Příspěvek k prehistorickému a protohistorickému osídlení katastru Náměště na Hané u Olomouce, s. 192-196.
Jan P ŠTĚPÁNEK., Šance Dolina (V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz), s. 197-201.
Jiří TICHÁNEK, K historii Šibeničního vrchu, aneb Šibeňák u Příbora, s. 202-206.
Jiří TICHÁNEK, Unikátní archeologické nálezy na stavbě obchvatu města Příbora, s. 207-211.
Jiří TICHÁNEK - Jan P. ŠTĚPÁNEK, Záchrana a poznání vývoje bývalé vodní tvrze ve Velké Polomi, s. 212-230.
Květoslav WILTSCH, Dávnověký strategický význam Milíkova, s. 231.
Květoslav WILTSCH, O Širokém lese a Hraniční studánce, s. 232-233.
Květoslav WILTSCH, Pečetidlo? – Děrné, s. 234.
Květoslav WILTSCH, Sekera z lokality Děrné – tvrz, s. 235.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, Výprava za domnělými mohylami na Hoře sv. Klimenta, s. 236-238.
Martin ŽIŽLAVSKÝ, Pokračování výzkumu na Holém kopci, s. 239-241.
Dmitriy KUŠTAN, Syžetové kachle z období pozdního baroka podle materiálů ze Střední Ukrajiny, s. 242-252.
Jiří JAKUBÁL, Pravěké umění v Dřevohosticích, s. 253-255.
Aleš UHLÍŘ, „Paleolitická rytina mamuta“ z Ostravska aneb historie takřka detektivní, s. 256-258.
Karel FALTÝNEK, Adolf Lang, významný badatel z Loštic, s. 259-274.
P. Josef NOVÁK, Moravičany v pravěku, s. 275-283.
Dalibor KOLBINGER, Expedice Chřiby III., s. 284.
ANONYMUS, Program archeologické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci jaro 2010, s. 285.
ANONYMUS, Pozvánka na seminář Staré stezky v geografii a archeologii V., s. 286.
Dalibor KOLBINGER, Připravují se nové informační tabule u hradů, hrádků a tvrzí Hostýnských vrchů - Zlínského kraje, s. 287.
Karel FALTÝNEK, Za Helenou Lisickou, s. 288-289.
Karel FALTÝNEK, Mgr. Pavel Šlézar: Kostely a sakrální stavby v Litovli. Edice Archeologické památky střední Moravy, sv. 17. Vydalo Archeologické centrum Olomouc, ul. Bří. Wolfů 16, Olomouc 2008, 75 s., 44 černobílých a barevných obrázků. ISBN 978-80-86989-12-9, s. 290.

zpět