Publikační činnost společnosti

Archeologie Moravy a Slezska, roč. 8/2008


Obsah:
Dalibor KOLBINGER, XXVII. členská schůze ČAS, pobočky pro severní Moravu a Slezsko v Holešově 24. května 2008, s. 3-4.
Dalibor KOLBINGER, Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za uplynulý rok 2007/2008, s. 5.
Dalibor KOLBINGER, Za Mgr. Věrou Janigovou, s. 6-7.
Dalibor KOLBINGER, Občan - archeolog Mgr. Jiří Karel, s. 8-15.
Jan DIVIŠ, Fotodokumentace mých archeologických nálezů a lokalit v počítači, s. 16-20.
Jan DIVIŠ, Středověká keramika z archeologické lokality Číhadla 2 u Kněžic, okr. Třebíč, s. 21-24.
Jan DIVIŠ, Zvláštní postup práce při výrobě nástrojů s plošnou retuší v mladší době kamenné, s. 25.
Dalibor FIGEĹ - Ladislav MICHÁLEK, Těšínsko v mladším pravěku, s. 26-35.
Dalibor FIGEĹ - Čeněk PAVLÍK, Kachle ze starých nálezů a povrchových sběrů na hradě Helfenštejně, s. 36-54.
Daniel FRYČ, Nové nálezy na pravěkých lokalitách u obce Hladké Životice na Fulnecku, s. 55-59.
Dalibor KOLBINGER, Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů V., s. 60-187.
Ladislav MICHÁLEK, Tajemství pod nádvořím frýdeckého zámku, s. 188.
Vladimír MIKL - Tomáš MLČOCH, Nově objevené sídliště kultury s lineární keramikou na katastru obce Všetuly, s. 189-199.
Čeněk PAVLÍK, Kachlový materiál z hradu Polná, s. 200-220.
Jaromír POLÁŠEK, Nejstarší minulost Šenova, s. 221-225.
Jaromír POLÁŠEK, Staříč – 750 let obce, s. 226-246.
Alexej ŠIMOŇÁK, Archeologické památky na česko-polském pomezí, s. 247-250.
Jan P. ŠTĚPÁNEK, Šance na Komorovském grůni a Džolku, s. 251-264.
Jiří TICHÁNEK - J. P. ŠTĚPÁNEK - J. POLÁŠEK - D. KOLBINGER, K historii a lokaci zaniklé středověké tvrze Komárno u Bystřice pod Hostýnem, s. 265-278.
Petr ZAJÍC, Jak se nazýval bezejmenný hrad u Kuchyně, okr. Malacky, s. 279-282.
Petr ZAJÍC, Tvrziště v Přílukách u Valašského Meziříčí, okr. Vsetín, s. 283-286.
Karel FALTÝNEK, Příspěvek k poznání neprofesionální archeologie v Moravičanech v 50. létech 20. století, s. 287-292.
Karel FALTÝNEK, Meziválečná neprofesionální archeologie v Dubicku na Zábřežsku, s. 293-311.
Karel FALTÝNEK (ed.), Pamětní kniha musea v Dubicku, s. 312-331.
Dalibor KOLBINGER, V Archeologických rozhledech (2007) vzpomínají na I. L. Červinku, s. 332.
Jiří JAKUBÁL st., Nález měděné sekerky, s. 333-334.
Dalibor KOLBINGER, Archeologické kalendáře ÚAPP v Brně, s. 335-336.
Dalibor KOLBINGER, Dvě konference o používání detektorů kovů v archeologii, s. 337-338.
Dalibor KOLBINGER, Příprava nového Památkového zákona, včetně jeho archeologické části, s. 339-343.
ANONYMUS, Pozvánka na seminář Staré stezky, s. 344.
Dalibor KOLBINGER, Miroslav Černý - nový autor věnující se pravěku Zlínska, s. 345.
Dalibor KOLBINGER, Nové publikace o šlechtických sídlech severní Moravy, s. 346-347.
Dalibor KOLBINGER, Několik publikací o Hostýně, s. 348.

zpět