Publikační činnost společnosti

Archeologie Moravy a Slezska, roč. 6/2006


Obsah:
Věra JANIGOVÁ, 25. setkání členů a příznivců České archeologické společnosti, pobočky pro severní Moravu a Slezsko, s. 3.
Dalibor KOLBINGER, Zpráva o činnosti pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko za léta 2003-2006, s. 3-6.
Jaromír POLÁŠEK, Archeologická výstava k 25. výročí založení pobočky ČAS v Muzeu Fojtství v Kopřivnici, s. 7.
Jiří BLAHA, Kamenné památky, s. 8.
Jan DIVIŠ, Stručná informace o archeologických lokalitách a nálezech v širším okolí Fulneku a Bílovce (objevy J. Diviše a D. Fryče v letech 1996-2006), s. 9-10.
Jan DIVIŠ, Postpaleolitické nálezy ze Stachovic a Bílova, okr. Nový Jičín, s. 10-11.
Jan DIVIŠ, Nová paleolitická a neolitická lokalita u Velkých Albrechtic, okr. Nový Jičín, s. 11-12.
Ladislav KANDRNÁL, Náhrobek a portál s heraldickým vyobrazením nůžek v Uherském Brodě, s. 13-15.
Dalibor KOLBINGER, Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů IVa (pokračování), s. 16-93.
Dalibor KOLBINGER, Archeologický průzkum hospodářského zázemí keltského oppida na Hostýně, s. 93-98.
Jaromír POLÁŠEK, Prospekce, těžba a zpracování metalických rud v oblasti Moravskoslezských Beskyd, s. 98-103.
Jaromír POLÁŠEK, Prospekce a těžba drahých kovů, s. 103-104.
Jaromír POLÁŠEK, Zaniklé železárny k.ú. Raškovice, Pražmo a Krásná, okres Frýdek-Místek, s. 105-108.
Jaromír POLÁŠEK, Plavební kanály železáren Těšínské komory v Bašce a v Lipině, s. 108-117.
Jaromír POLÁŠEK, Tisková omluva k článku „Poslední polodřevěné domy ve Frýdku zmizely bez archeologického průzkumu“, s. 117.
Jiří TICHÁNEK, Pravěké sídliště v Kopřivnici - významná archeologická lokalita z 9. a 2. stol. př. n. l., s. 117-121.
Jiří TICHÁNEK, Nové archeologické nálezy z hradu Šostýna v letech 1988-2000, s. 121-125.
Jiří TICHÁNEK - Tomáš TRUCHLÝ, Nálezy mincí na hradě Šostýn (Schauenstein), k.ú. Kopřivnice, s. 125-138.
Martin ŽIŽLAVSKÝ, Výzkum na Holém kopci pokračuje, s. 139-140.
Antonín GALATÍK, Mýto, medailonový kříž svatého Benedikta v Chřibech, s. 141-143.
Antonín GALATÍK - Jan GALATÍK, Vrcholové sídlo pravděpodobně velkomoravského původu v Chřibech, s. 144-147.
Jiří BLAHA, Vzpomínka na vzácného člověka, s. 148-150.
Jiří TICHÁNEK, Archeologický výzkum a záchovná údržba hradu Šostýna v letech 1988-2000, s. 150-154.
Jiří TICHÁNEK, Veletrh muzeí horního Slezska ve dnech 1.-3. února 2007, s. 155-156.
Dušan CENDELÍN, Poznámka k využití anoikonym při určování historických komunikací, s. 156-159.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, Buchlov, historie a příběhy hradu, s. 160-162.
Dalibor KOLBINGER, Publikace o hradu Lukově v Hostýnských vrších, s. 162-163.
Dalibor KOLBINGER, Za archeologií Českého Ráje, s. 163-165.
Jiří ČOUPEK, Univerzita Palackého v Olomouci vydala na počátku roku 2007 Cisterciáci na Moravě. Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, s. 165.

zpět