Publikační činnost společnosti

Archeologie Moravy a Slezska, roč. 5/2005


Obsah:
Dalibor KOLBINGER, Slovo úvodem, s. 3.
Věra JANIGOVÁ, 24. setkání členů pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko, s. 3-6.
Dalibor KOLBINGER, Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za uplynulé období 2004/2005, s. 6-7.
Jiří TICHÁNEK, Předseda české archeologické společnosti - pobočky pro severní Moravu a Slezsko Dalibor Kolbinger (Úvaha nad celoživotní prací významného neprofesionálního archeologa), s. 7-10.
Lubomír BARTOŠEK, Vzpomínka na pana Františka Košinu, s. 10.
Jaromír POLÁŠEK, Zemřel Milan Boris, objevitel dávnověkého Pobeskydí, s. 10-12.
Jaromír POLÁŠEK, Miroslav Hýl - vzpomínka na nadšence z kopce Dukla, s. 12-13.
Dalibor KOLBINGER, Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů Iva, s. 14-36.
Jaromír POLÁŠEK, Zakládání výrobních objektů a kolonizace v oblasti horního toku řeky Ostravice ve světle hraničních sporů, s. 36-47.
Jiří MOJŽÍŠEK - Ján KRET, Pelosiderity Moravskoslezských Beskyd a počátky hutnictví v této oblasti, s. 47-49.
Jan ŠTĚPÁNEK - Jiří TICHÁNEK, Malé šance u Javořinky (Kleine Schntze), 49-57.
Jan DIVIŠ, Nové pravěké nálezy ze širšího okolí Příbora - rok 2004 až 2005, 57-60.
Jan DIVIŠ, Křišťálová industrie od Střelic u Jevišovic, okr. Znojmo, s. 60-61.
Jan DIVIŠ, Neolitické archeologické nálezy od Lhoty a Lipníku nad Bečvou, s. 61-67.
Jan DIVIŠ, Pozdněpaleolitický hrot z Kněžic, okr. Třebíč, s. 67-68.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, Zajímavá putování po Chřibech, s. 68-70.
Martin ŽIŽLAVSKÝ, Povrchový průzkum hradiska na Holém kopci, s. 70-73.
Michal BAŠČAN, Poloha a popis hradiska sv. Klimenta, s. 73.
Michal BAŠČAN, Založení kláštera Janem Jindřichem, s. 73-75.
Michal BAŠČAN, Velká Morava na Klimentku, s. 75-77.
Antonín GALATÍK - Jan GALATÍK, Stopy moravské historie na chřibském kameni Králův stůl, s. 78-84.
Jiří KAREL, Vzpomínka na archeologický kroužek v Rýmařově, s. 85-87.
Karel FALTÝNEK, Vzpomínka na pana Vladimíra Kapla, s. 87-89.
Daniel FRYČ, Nedožité jubileum Jiřího Fryče, s. 89-90.
Josef NOVOSAD, Inspirující odkaz díla Františka Kratochvíla (1876-1955), s. 90-91.
Milan ROZKOŠNÝ, Doplněk k bibliografii Inocence Ladislava Červinky, s. 91.
Jaromír POLÁŠEK, Místo parku, obydlí neb snění zem na prodej či ke koupení, s. 92-94.
Jaromír POLÁŠEK, Poslední polodřevěné domy ve Frýdku zmizely bez archeologického průzkumu, s. 94-95.
Dalibor KOLBINGER, Expedice Chřiby končí, dosažené výsledky se stávají inspirací pro její následníky, s. 95.
Jiří JANÁL, Informační zpravodaj pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko. Bibliografický rejstřík II. 1998-2000, s. 96-101.
Dalibor KOLBINGER, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, s. 102.
Jaromír POLÁŠEK, Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku nedávno vyšla, s. 102-103.
Dalibor KOLBINGER, Vyšla nová vlastivědná publikace o Kvasicích, s. 103.
Dalibor KOLBINGER, Vznikl nový časopis s názvem "Archeologie", s. 103-104.
Petr JUŘÁK, Sborník Práce a studie Muzea Beskyd - Společenké vědy č. 16, s. 104-105.

zpět