Publikační činnost společnosti

Archeologie Moravy a Slezska, roč. 2/2002


Obsah:
Dalibor KOLBINGER, Slovo úvodem, s. 5.
Dalibor KOLBINGER - Jiří TICHÁNEK - Jaromír POLÁŠEK, Informační zpravodaj (IZ) severomoravské pobočky pro severní Moravu a Slezsko ČSSA, si připomíná 20. výročí své existence, Informační zpravodaj - IZ (Auskunftsblatt) der nordmährischen Niederlassung ČSSA, Niederlassung für Nordmähren und Schlesien ČAS bringt in Erinnerung den 20. Jahrestag ihrer Existenz, s. 6-18.
Dalibor KOLBINGER, Zpráva o činnosti pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko za období 2001/2002, s. 19-20.
Michal BAŠČAN, Dolní Moštěnice - zapomenutý zámek regionu, 21-24.
Milan BORIS - Marcela POKORNÁ, Exluzivní dlaždice ze Starého Jičína [Exklusiver Pflasterstein aus Starý Jičín], 24-25.
Milan BORIS - Ladislav JUROŠ - Ladislav MICHÁLEK, Sídliště na Staré cestě [Die Siedlung auf Stará cesta (auf dem Alten Weg)], s. 25-31.
Milan BORIS - Ladislav MICHÁLEK, Pravěké osídlení Dolních Tošanovic [Prähistorische Besiedlung von Dolní Tošanovice], s. 31-34.
Jan DIVIŠ, Pravěké mlýnské zařízení z Kněžic, okr. Třebíč [Prähistorische Mühleeinrichtung aus Kněžice, Bezirk Třebíč], s. 34-35.
Jan DIVIŠ, Nové archeologické nálezy z Bílovecka [Die neuen archäologischen Funde aus dem Gebiet um Bílovec], 35-38.
Jan DIVIŠ - Dalibor KOLBINGER, Aurignacká stanice u Přestavlk, okres Přerov, 38-43.
Aleš DRECHSLER, Počátky osídlení katastru obce Buk, s. 43-46.
Aleš DRECHSLER, Počátky osídlení katastru obce Přestavlky, s. 46-63.
Miloš HLAVA, Poznámky k laténskému hrobu z Kojetína (okr. Přerov), s. 63-66.
Jiří JANÁL, Nálezy z hradu Křídlo v Hostýnských vrších [Funde aus der Burg Křídlo in Hostýnské vrchy], s. 66-72.
Jan Ignác STŘEDOVSKÝ, Zpráva o drahých kovech a ruchách [Bemerkungen zum Bericht über die Edelmetalle und Erze], s. 72-79.
Jiří JANÁL, Poznámky ke Zprávě o drahých kovech a rudách, s. 79-80.
Jiří JANÁL - Milan VOKÁČ, Archeologické nálezy v širším okolí Opavy [Archäologische Funde in der breiteren Umgebung von Opava], s. 80-88.
Igor JANKŮ, Výsledky povrchové sběru v úsekových liniích na lokalitě Rozumky v k.ú. obce Seloutky (okr. Prostějov), s. 88-93.
Karolína JANKŮ, Figurální plastika z Klenovic na Hané (okres Prostějov), 94-95.
Dalibor KOLBINGER, Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů II. [Vorzeitliche Besiedlung von Hostýnské vrchy], s. 96-164.
Jaromír POLÁŠEK, Stále živý spor o Jamnici [Der immer lebendige Streit um Jamnice], s. 164-169.
Jiří TICHÁNEK, Zamyšlení nad existencí Břetislavovy obranné soustavy Moravské brány, s. 169-172.
Jiří TICHÁNEK, Existovala avarská pevnost Chrastovec chránící Moravskou bránu?, s. 172-173.
Radek VORÁČ - Milan VOKÁČ, Pravěké lokality u Modřic, Rebešovic a Vranovic, s. 173-178.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, Slovanský mohylník na Žďárech, s. 179-180.
Jan GALATÍK, Hrob sv. Metoděje hledejte v Seclavii u Oguturum, s. 181-187.
Dalibor KOLBINGER, Za univ. Profesorem MUDr. Ervínem Černým-Křetínským, DrSc., 186-187.
Dalibor KOLBINGER - Jiří JANÁL, Bibliografie archeologických, geografických a historicko-geografických prací univ. prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc., s. 187-189.
Jaromír POLÁŠEK, Pozapomenutý Pavel Kopřiva [Der vergessene Pavel Kopřiva], 189-190.
Jaroslav SOJKA, Zemřel archeolog Josef Juračka, 190.
Dalibor KOLBINGER, Zemřel neprofesionální norský archeolog světové věhlasu Thor Heyerdahl, 191.
Jaromír POLÁŠEK, Historicko-archeologické muzejní lekce v Muzeu Beskyd [Historisch-archäologische Lektüre im Museum der Beskiden], s. 191-199.
Jiřina POLÁŠKOVÁ - Jaromír POLÁŠEK, Výstava Krajina a památky z ptačí perspektivy v Muzeu Beskyd již skončila, s. 199-200.
Jaromír POLÁŠEK, Společnost pro historii Moravy a Slezska ustanovena [Společnost pro historii Moravy a Slezska (Die Gesellschaft für Geschichte Mährens und Schelesiens)], s. 200-201.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, Ve Strachotíně vyroste památník Velké Moravy, s. 201-202.
Martin ŠERÁK, Účast veřejnosti při ochraně kulturního dědictví, s. 202-204.
Dalibor KOLBINGER, Cena Bestia Triumphans, s. 204-205.
Dalibor KOLBINGER, K dovětku redakce ke Zprávě o činnosti pobočky za rok 2000 a aktuálnímu stavu v ČAS vůbec, s. 205-206.
Dalibor KOLBINGER, O tom jak vzniká náš Památkový zákon, s. 206-207.
Jaromír POLÁŠEK, Historie a archeologie na stránkách Pobeskydí [Geschichte und Archäologie auf den Seiten von "Pobeskydí"], s. 208-209.
Jiřina POLÁŠKOVÁ - Jaromír POLÁŠEK, Vyšly nové regionální publikace [Neue regionale Publikationen sind erschienen], s. 209-212.

zpět