Publikační činnost společnosti

Archeologie Moravy a Slezska, roč. 11/2011


Obsah:
Jaromír POLÁŠEK, Jubilejní, již v pořadí XXX. setkání pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko proběhlo v Holešově, s. 2-5.
Dalibor KOLBINGER, Pobočka ČAS pro (severní) Moravu a Slezsko a její periodikum v letech 2000-2010, s. 6-17.
Jan FRYČKA, Zaniklá ves Žebrákov s tvrzí - nová fakta, s. 18-29.
Jan P. ŠTĚPÁNEK - Jiří TICHÁNEK, Vělopolí. DSO, zámeček, panský dvůr, folvark, Folwarczek, s. 30-36.
Jan P. ŠTĚPÁNEK - Jiří TICHÁNEK, Zámek Ropice (Záchrana zámku odsouzeného k zániku), s. 37-47.
Jan P. ŠTĚPÁNEK- Jiří TICHÁNEK - Pavel ŠMÍRA, Tajemství jednoho trámu aneb „Kde se vzal trám z počátku 16. století v konstrukci ropického zámku z 18. století?“, s. 48-55.
Jiří TICHÁNEK - Jan P ŠTĚPÁNEK., Černá kuchyně na zámku v Rychvaldě, k.ú. Karviná, s. 56-58.
Jiří TICHÁNEK - Jan ŠTĚPÁNEK - Tomáš MORAVEC, Nález renesančních kachlů na zámku Rychvald (k.ú. Karviná) (příspěvek k heraldice Rychvaldského zámku a kostela), s. 69-80.
Igor JALŮVKA, O původu jména Kopřivnice, s. 81-92.
Aleš UHLÍŘ, Původ psů, s. 93-94.
Aleš UHLÍŘ, Pazourek nejen jako pravěká nástrojová surovina, s. 95-100.
Ladislava HRADILOVÁ - Dalibor KOLBINGER, Úvaha nad pojmenováním neprofesionálních archeologů, s. 101-102.
Dalibor KOLBINGER, Názorový střet dvou moravských archeologů I.L.Červinky a E. Šimka ovlivnil příští vývoj nejen moravské archeologie, s. 103-109.
Dalibor KOLBINGER, Měnící se vzájemný vztah profesní a neprofesní složky archeologie, s. 110-113.
Karel SKLENÁŘ, Společnost československých prehistoriků (1919-1956), s. 114-116.
Jan DIVIŠ - Daniel FRYČ, Přehled archeologických lokalit a nálezů objevených a zkoumaných členy Archeologického klubu v Příboře, s. 117-126.
Jan DIVIŠ - Daniel FRYČ, Nejvýznamnější objevy členů Archeologického klubu v Příboře a fotografie některých lokalit, s. 126-136.
Jan DIVIŠ - Daniel FRYČ, Představení Archeologického klubu, s. 137-141.
Daniel FRYČ, Jiří Fryč (*14.9.1935 Mšeno u Mělníku +21.3.1991 Nový Jičín), s. 142-143.
Jan DIVIŠ, Jan Diviš (*20.12.1943 Kněžice, okr. Třebíč, nyní okr. Jihlava), s.144-149.
Eva HALTOFOVÁ - Vladimír KNYBEL, Představuje se Vám občanské sdružení Tyra, s. 150-153.
Jiří JAKUBÁL, Dřevohostice v pravěku, s. 154-159.
Jiří KAREL, Archeologický výzkum středověkého a renesančního Rýmařova s okolím (1969-2002), s. 160-186.
Dalibor KOLBINGER, Projekt 50 let mých archeologických povrchových výzkumů, s. 187-202.
Dalibor KOLBINGER, Projekt Z dávnověku Hostýnských vrchů, s. 203-205.
Dalibor KOLBINGER, Projekt Výzkum těžebních a zpracovatelských areálů v Hostýnských vrších a jejich podhůří, s. 206-219.
Dalibor KOLBINGER, Neprofesionální archeologové působící ve východní části bývalého Kroměřížského okresu v letech 1945-2010, s. 219-249.
Dalibor KOLBINGER, Neprofesionální archeologové působící v západní části bývalého Kroměřížského okresu v letech 1945-2010, s. 250-261.
Dalibor KOLBINGER, Vzpomínka na Ervína Černého, s. 262-263.
Aleš DRECHSLER - Dalibor KOLBINGER - Zdeněk SCHENK, Neprofesionální archeologové působící na území bývalého Přerovského okresu v letech 1945-2010, s. 264-286.
Dalibor KOLBINGER - Jana LANGOVÁ, Neprofesionální archeologové působící v bývalém Zlínském okrese v letech 1945-2010, s. 287-308.
Ladislava HRADILOVÁ - Dalibor KOLBINGER, Pedagog Miroslav Černý, propagátorem archeologie na Zlínsku, s. 309-310.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, O projektech Expedice Chřiby, s. 311-318.
Radim VRLA, Hrad Lukov a jeho přátelé. Poznámka k památkové obnově a k 20. výročí vzniku Spolku přátel hradu Lukova, s. 319-322.
Jaromír POLÁŠEK - Jiřina POLÁŠKOVÁ, Deset let výzkumu zaniklých industriálních objektů v oblasti Moravskoslezských Beskyd, s. 323-349.
Karel FALTÝNEK, Osobnosti neprofesionální archeologie na Mohelnicku a Lošticku v období po druhé světové válce, s. 350-363.
Karel SKLENÁŘ, Budoucnost neprofesionální archeologie, s. 364-365.
Dalibor KOLBINGER, Přínos neprofesionální archeologie archeologickému bádání na Moravě a ve Slezsku, s. 366-368.
Igor JALŮVKA, Ke 140. výročí úmrtí prof. Řehoře Volného aneb proč je Volný ve svém rodném městě tak neznámý, s. 369-374.
ANONYMUS, Program archeologické sekce VSMO. Zima - jaro 2012, s. 375-376.

zpět