Publikační činnost společnosti

Archeologie Moravy a Slezska, roč. 10/2010


Obsah:
Jaromír POLÁŠEK, XXIX. výroční setkání České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko, s. 3-5.
Dalibor KOLBINGER, Připravujeme sborník k 30. výročí pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko, s. 6-7.
Jan DIVIŠ - Daniel FRYČ, Přehled činnosti Archeologického klubu (AK) v Příboře v roce 2010, s. 8.
Daniel FRYČ, Třídenní zájezd Archeologického klubu v Příboře na Třebíčsko a Znojemsko, s. 9.
Milan SVOBODA, Exkurze „Ke kořenům historického Přerova“, s. 10-12.
Květoslav WILTSCH, 15 let Historicko-vlastivědného spolku v Odrách, s. 13-16.
Jiří TICHÁNEK, Odešel vědec, archeolog, odborník Emanuel Grepl, s. 17-18.
Jiřina POLÁŠKOVÁ, Životní jubileum muzejníka Jaromíra Poláška, s. 19-31.
Josef ADAMEC, Koule z obléhacího děla nebo praku?, s. 32-34.
Jan DIVIŠ, Objevy a nálezy ze starší doby kamenné ze širšího okolí Bílovce (1997-2010), s. 35-75.
Jan DIVIŠ, Okolí Příbora ve střední době kamenné, s. 76-92.
Daniel FRYČ, Pravěké nálezy u obce Libošť na Novojičínsku, s. 93-96.
Eva HALTOFOVÁ - Vladimír KNYBL, Zajímavý nález v obci Hrádek - nejstarší železná huť v Beskydech, s. 97.
Ladislav JUROŠ, Vratimov – Landek, s. 98-105.
Dalibor KOLBINGER, Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů VII. Povodí Dřevnice v pravěku a ve středověku, s. 106-197.
Jaromír POLÁŠEK, Zaniklé hamry bývalých železáren v Bašce, s. 198-201.
Jaromír POLÁŠEK, Doklady pálení dřevěného uhlí, s. 202-207.
Jan P. ŠTĚPÁNEK - Jiří TICHÁNEK, Lokalita zaniklé osady a zámečku Schlössel (Zámeček) u Bartošovic, s. 208-215.
Květoslav WILTSCH, Švédská skála, s. 216-218.
Petr ZAJÍC, Hrad Štolbach, s. 219-228.
Bořek ŽIŽLAVSKÝ, Nález starého sklepení pod někdejším „českobratrským“ domem čp. 14 v Buchlovicích, s. 229-237.
Aleš UHLÍŘ, Kdy se zrodilo umění?, s. 238-240.
Aleš UHLÍŘ, Porubský bludný balvan a jeho zvláštní role v dávném zemědělském společenství, s. 241-244.
Květoslav WILTSCH, Kamenné mohyly v okolí Klokočova, s. 245-246.
Jiří BLAHA jr., Vzpomínka na vzácného člověka - revírníka Jiřího Blahu, s. 247-251.
Karel FALTÝNEK, Hans Morawek, jeden z průkopníků neprofesionální archeologie na Mohelnicku, s. 252-254.
Karel FALTÝNEK - Hildegarda KAPLOVÁ (eds.), Publikační činnost Hanse Morawka, s. 255-268.
Karel FALTÝNEK (ed.), Archeologické výzkumy v Moravičanech ve světle kronikářských zápisů P. Josefa Nováka, s. 269-276.
Karel FALTÝNEK (ed.), Přednášková činnost PhDr. Jindry Nekvasila, CSc. v Moravičanech, s. 277-287.
Jiří TICHÁNEK, Přednáška o putování o hradech na Moravě, s. 288.
Dalibor KOLBINGER - Ladislava HRADILOVÁ, Nová archeologická výstava ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, s. 269.
Dalibor KOLBINGER - Ladislava HRADILOVÁ, Naučná stezka v Kunovicích, s. 290.
ANONYMUS, Staré stezky v geografii a archeologii VI, s. 291.
ANONYMUS, Program archeologické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci na jaro 2011, s. 292-293.

zpět