Západočeská pobočka ČAS

Západočeská pobočka České archeologické společnosti byla založena v roce 1977. Pořádá tématicky zaměřené přednášky, exkurze a výstavy. Jedenkrát do roka je svolávána výroční schůze pobočky, kde bývají přednášeny zajímavé referáty o nejnovějších archeologických výzkumech a nálezech. Pobočka si kromě toho klade za úkol zkvalitnit spolupráci mezi profesionálními archeology a zájemci o archeologii z řad amatérské veřejnosti. Proto úžeji spolupracuje např. se Západočeským muzeem v Plzni, Katedrou archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni či s Klubem Augusta Sedláčka. Nezanedbatelnou součástí programu pobočky je také archeologická osvěta. Kromě toho má pobočka svou stránku na diskusním portálu Facebook (ve vyhledávači zadejte heslo "ČAS Západočeská pobočka"). Tady lze najít nejčerstvější informace o připravovaných akcích, knižních novinkách, odkazy na zajímavé stránky, diskusi k jednotlivým tématům atd.

Členům ČAS, příznivcům a dalším zájemcům o historii či archeologii je k dispozici knihovna Západočeské pobočky České archeologické společnosti. Ta sídlí prozatímně na adrese Železničářská 83, Plzeň (prostory fy. TH optik).
Otevírací doba Út-Pá od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Mimo tyto hodiny po domluvě.
Kontaktní e-mail: Knihovna.CAS (zavináč) seznam.cz

Zájemcům je k dispozici ve formátu Excel seznam všech publikací knihovny a seznam všech článků, obsažených v těchto publikacích. Půjčování knih je bezplatné, podmíněno pouze uvedením osobního kontaktu pro případ, že by bylo zapotřebí navrácení zapůjčených publikací urgovat. Je dobré se informovat předem, zda vyhlédnutá publikace není právě zapůjčena.
Knihovna nemá vlastní finanční zdroje, proto uvítáme darování publikací, bakalářských či diplomových prací apod., tématicky se vztahujících zejména k archeologii jihozápadních Čech. K dispozici je také výměnný fond.

seznam publikací ke stažení
seznam článků ke stažení
seznam výměnného fondu ke stažení

zpět