Pobočka ČAS pro Moravu a Slezsko

Z historie pobočky

Pobočka ČAS pro severní Moravu a Slezsko byla založena v rozmezí let 1980-1982, jako třetí v pořadí v rámci tehdejší Československé společnosti archeologické. Jejímu vzniku předcházelo několik zájmových archeologických kroužků (Mohelnice-Moravičany, Rýmařov, Příbor ad.).
Cílem pobočky bylo posílení archeologické práce v regionu, navázání spolupráce mezi neprofesionálními zájemci a profesionálními archeology, popularizace oboru a vzdělávání účastníků pravidelných setkávání i širší veřejnosti.
Zvláštností pobočky je vydávání vlastního časopisu „Informační zpravodaj“ od roku 1982. V roce 2001 byl přejmenován na časopis s názvem „Archeologie Moravy a Slezska“. Mezi dopisovatele patří profesionální i neprofesionální archeologové, členové i nečlenové pobočky ČAS a nechybí ani práce studentů archeologie. Časopis si postupně získává své čtenáře i mimo oblast severního Moravy a Slezska.

Literatura pro bližší seznámení s historií pobočky:
KOLBINGER, Dalibor 2001: Pobočka České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko si připomíná 20 let své historie [Die Niederlassung von ČAS für Nordmähren und Schlesien erinnert an 20 Jahre ihre Historie], Archeologie Moravy a Slezska (Česká archeologická společnost - pobočka pro severní Moravu a Slezsko, Kopřivnice – Hulín – Frýdek-Místek - Havířov), roč. 1, s. 6-42. ISBN 80-903077-0-1.
KOLBINGER, Dalibor – TICHÁNEK, Jiří – POLÁŠEK, Jaromír 2002: Informační zpravodaj (IZ) severomoravské pobočky ČSSA, pobočky pro severní Moravu a Slezsko ČAS, si připomíná 20. výročí své existence [Informační zpravodaj – IZ (Auskunftsblatt) der nordmährischen Niederlassung ČSSA, Niederlassung für Nordmähren und Schlesien ČAS bringt in Erinnerung den 20. Jahrestag ihrer Existenz], Archeologie Moravy a Slezska (Česká archeologická společnost – pobočka pro severní Moravu a Slezsko, Kopřivnice – Hulín – Frýdek-Místek – Havířov), roč. 1, s. 6-18.

Informace pro přispěvatele do časopisu „Archeologie Moravy a Slezska“
- klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz a dejte "uložit jako" (.zip soubor)


Výroční zpráva za rok 2022
zpět