Jihočeská pobočka ČAS byla po několikaleté odmlce obnovena v roce 2000 – od té doby je jejím předsedou Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pobočka pořádá jednou ročně pravidelné plenární zasedání, které je vždy spojeno s informačním kolokviem o nových archeologických výzkumech, nálezech, projektech a nově vydané literatuře – cílem je seznámit širokou veřejnost s děním v jihočeské archeologické obci v předchozím roce. Součástí kolokvia je i knižní burza, kde lze zakoupit často obtížně sehnatelnou regionální literaturu. Mimo to pořádá pobočka v nepravidelných intervalech jedno- až dvoudenní zájezd po archeologických lokalitách mimo jižní Čechy. Např. v roce 2001 byla uskutečněna jednodenní exkurze do okolí Lince, v roce 2002 proběhla dvoudenní exkurze do Salcburku a okolí.

V roce 2022 proběhlo poslední plenární zasedání pobočky opět ve Strakonicích. Členové se zúčastnili Odhalení pomníku Jiřímu Břeňovi a Josefu Poláčkovi v areálu opida Třísov (viz níže), řady komentovaných prohlídek lokalit v rámci akcí Archeologické léto a Mezinárodní den archeologie, výpalů v replikách středověkých cihlářských pecí ve Volyni atd.

Výroční zpráva za rok 2022
zpět