Jihočeská pobočka ČAS

Jihočeská pobočka ČAS byla po několikaleté odmlce obnovena v roce 2000 – od té doby je jejím předsedou Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pobočka pořádá jednou ročně pravidelné plenární zasedání, které je vždy spojeno s informačním kolokviem o nových archeologických výzkumech, nálezech, projektech a nově vydané literatuře – cílem je seznámit širokou veřejnost s děním v jihočeské archeologické obci v předchozím roce. Součástí kolokvia je i knižní burza, kde lze zakoupit často obtížně sehnatelnou regionální literaturu. Mimo to pořádá pobočka v nepravidelných intervalech jedno- až dvoudenní zájezd po archeologických lokalitách mimo jižní Čechy. Např. v roce 2001 byla uskutečněna jednodenní exkurze do okolí Lince, v roce 2002 proběhla dvoudenní exkurze do Salcburku a okolí.

Zatím poslední plenární zasedání jihočeské pobočky ČAS se uskutečnilo v sobotu 30. 3. 2013 v nově zrekonstruovaném Rytířském sálu na hradě ve Strakonicích. Jednání řídil Ondřej Chvojka, organizačně a finančně se na zasedání podílelo Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, konkrétně Mgr. Eduard Červenka a Bc. Marek Šitner. Jednání se zúčastnilo přibližně 70 osob, zčásti profesionálních archeologů, většinou však neprofesionálních členů ČAS a zájemců z řad laické veřejnosti a studentů.
V úvodním projevu předsedy pobočky bylo konstatováno přibývání členů jihočeské pobočky, především díky přísunu z řad studentů archeologie FF JU v Č. Budějovicích. Zároveň seznámil O. Chvojka přítomné se skutečností, že přes Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie PřF JU bude nyní organizována pracovní skupina ČAS přírodní vědy, jejíž vedoucí se stala Mgr. Tereza Šálková.
Následovalo tradiční Informační kolokvium na téma „Archeologické výzkumy, nálezy, vědecké projekty a nově vydaná literatura v jižních Čechách v roce 2012“. Na závěr kolokvia informoval M. Pták o projektu evidence všech dochovaných výtisků monografií B. Dubského a požádal všechny přítomné o spolupráci. Posledním bodem programu pak byla vernisáž a prohlídka výstavy „Po stopách archeologie“. Všechny zájemce provedl a výklad podal autor výstavy E. Červenka. Zároveň měli zájemci možnost prohlídky stálé expozice Muzea středního Pootaví ve Strakonicích.

Ondřej Chvojka
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
tel.: 728171832
e-mail: chvojka (zavináč) muzeumcb.czzpět