Hlavní výbor ČAS 2015-2018
(volby 31. 3. 2015) - aktuální stav

Seznam členů ČAS (.doc)


předseda
SKLENÁŘ Karel, PhDr. DrSc.
Vinohradská 34, 120 00 PRAHA 2

místopředseda
CHARVÁT Petr, prof. PhDr. DrSc.
Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, katedra blízkovýchodních studií
Univerzitní 8, 306 14 PLZEŇ

OLIVA Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Moravské zemské muzeum - ústav Anthropos
Zelný trh 6, 659 37 BRNO

vědecký tajemník
CHVOJKA Ondřej, Mgr. Ph.D.
Jihočeské muzeum, archeologické oddělení
F. Šrámka 4, 370 00 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeologický ústav
Branišovská 31a, 370 05 Č. BUDĚJOVICE

hospodář
/supl.: SKLENÁŘ Karel, PhDr. DrSc./


členové
BEKOVÁ Martina, PhDr.
Muzeum a galerie Orlických hor
Jiráskova 2, 516 01 RYCHNOV N. KNĚŽNOU.

JANÁL Jiří, Mgr.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, 767 01 KROMĚŘÍŽ

KALÁBKOVÁ Pavlína, Mgr., Ph.D.
Univerzita Palackého, katedra historie, sekce archeologie
Na hradě 5, 771 80 OLOMOUC

PROSTŘEDNÍK Jan, PhDr., Ph.D.
Muzeum Českého ráje
Skálova 71, 511 01 TURNOV

SCHENK Zdeněk, Mgr.
Muzeum Komenského, Horní nám. 7, 750 11 PŘEROV

TRNKA Robert
Železničářská 83, 312 00 PLZEŇ

TUREK Jan, Mgr.
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Nad Olšinami 3/448,100 00 PRAHA 10

VÍCH David, PhDr.
Regionální muzeum
Šemberova 125/1, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

VITULA Petr, PhDr.
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Brně
Náměstí Svobody 8, 601 54 BRNO

WODECKI Pavel, PhDr.
Krouzova 3048, 143 00 Praha 4


Předsedové regionálních poboček
* Středočeská a pražská

* Jihočeská
CHVOJKA Ondřej, Mgr. Ph.D.
Jihočeské muzeum, archeologické oddělení
F. Šrámka 4, 370 00 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeologický ústav
Branišovská 31a, 370 05 Č. BUDĚJOVICE

* Západočeská
ZELENKA Antonín, Mgr.
Západočeské muzeum
Koterovská 162, 317 01 PLZEŇ
koresp.: R. Trnka – viz výše

* Severočeská
SOUKUP Michal, Mgr.
Archeologický ústav AVČR, Letenská 4, 118 01 PRAHA 1

* Východočeská
SIGL Jiří, PhDr.
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta
koresp.: D. Vích – viz výše

* pro Moravu a Slezsko
KOLBINGER Dalibor
Višňovce 1094, 768 24 HULÍN

Předsedové odborných pracovních skupin
* pro dějiny skla
ČERNÁ Eva, PhDr.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Jana Žižky 835, 434 01 MOST

* pro přírodovědecké metody v archeologii
ŠÁLKOVÁ Tereza, Mgr.
Archeologický ústav Filosofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31a, 370 05 ČES. BUDĚJOVICE

* pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska
KALÁBKOVÁ Pavlína, Mgr. Ph.D.
Univerzita Palackého, katedra historie, sekce archeologie
Na hradě 5, 771 80 OLOMOUC
jednatelka kolektivního vedení

* pro klasickou a římsko- provinciální archeologii
BOUZEK Jan, prof. PhDr. DrSc.
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Celetná 20 116 36 PRAHA 1

* pro výzkum středověké a raně novověké keramiky
VAŘEKA Pavel, doc. PhDr., PhD.
Západočeská univerzita, FHS, katedra archeologie
Sedláčkova 31, 306 14 PLZEŇ

* pro experimentální archeologii
TICHÝ Radomír, doc.PhDr., Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, katedra archeologie
Rokitanského 62, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

* pro dobu římskou a stěhování národů
JÍLEK Jan, PhDr.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č.p.2, 530 02 Pardubice


Revizní komise (není součástí HV)
VÁVRA Miloš, PhDr. CSc.
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Nad Olšinami 3/448,100 00 PRAHA 10

ČERVENÁ Květuše
Josefa Knihy 69/I, 337 01 ROKYCANY


zpět