Odborná skupina pro dobu římskou a dobu stěhování národů

terra sigillata z Mikulovic

Hlavním cílem odborné skupiny je prohloubení studia doby římské a doby stěhování národů. Skupina nepravidelně organizuje setkání nad materiálem, která slouží k rozpoznání regionálních specifik hmotné kultury polabského svébského okruhu. V minulosti již proběhly dva semináře jeden v roce 2009 na půdě Východočeského muzea v Pardubicích, druhý pak v roce 2011 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Cílem těchto setkání je diskuse o chronologii artefaktů a jejich interpretaci.
Kontakt:
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
archeologické odd.
Zámek čp. 4
530 02 Pardubice

e-mail: jilek zavináč vcm.cz


zpět