Odborná skupina ČAS Archeologie pro společnost

vznikla na jaře 2016. Její členové usilují o to, aby se skupina svou činností zaměřila na vytváření aktivního přístupu archeologie jako oboru k veřejnosti (tzv. Public archaeology). Stanovy ČAS takové odborné aktivity jednak přímo zmiňují a aktuální pozice oboru v současné společnosti je vyžaduje.
„O propagaci potřeb (oboru) i výsledků jeho vědeckovýzkumné práce“ hovoří již článek 1.1. stanov ČAS. Rádi bychom proto, aby platilo, že pracovní skupina rozvoj oboru podpoří „podněcováním vědeckopopularizační práce a šířením nových poznatků do praxe“ a že bude propagovat „ve veřejnosti vědomí, že archeologické památky jsou nedílnou součástí národního kulturního dědictví“ (čl. 2.1.a). Cestu spatřujeme v zintenzivnění a součinnosti členů ČAS v obou jejích sekcích, profesionální i neprofesionální, a především v přesahu aktivit mimo ČAS směrem k laické veřejnosti ve všemožných formách. Vzhledem k tomu, že mnohé archeologické instituce či jednotliví archeologové již s veřejností aktivně pracují, domníváme se, že pracovní skupina by mohla vytvářet platformou pro sdílení zkušeností, aktivizaci a další rozvoj těchto činností. Z tohoto důvodu jsou ve skupině vedle profesionálních členů ČAS vítáni i členové neprofesionální.
Prostřednictvím svých členů pracovní skupina bude usilovat o to, aby v ČR od roku 2014 konaný říjnový festival Mezinárodní den archeologie byl v následujících letech organizován na co největším počtu míst tak, aby se archeologie v nejrůznějších formách stala veřejnosti otevřenější, přístupnější a její cíle srozumitelnější. Mimoto členové pracovní skupiny budou organizovaně i individuálně rozvíjet svůj vztah s veřejností především ve svém okolí, a to na všemožných úrovních (pedagogové, kulturní a vzdělávací instituce, média apod.), a to v zájmu archeologického dědictví, archeologie i potřeb společnosti.
V případě dotazů či Vašeho zájmu o členství v odborné pracovní skupině Archeologie pro společnost, prosím, kontaktujte předsedu skupiny na adrese: pavel_titz@nm.cz
Pavel Titz

zpět